Bouwstenen

Bouwstenen

AlliantiePartners werkt met het eigen ontwikkelde Bouwstenenmodel. Dit model is ontworpen op basis van wetenschappelijk onderzochte succes- en faalfactoren bij allianties, aangevuld met onze ervaring. Het heeft zich de afgelopen jaren bewezen in de praktijk als een praktische tool en belangrijke eerste stap om te komen tot een succesvolle samenwerking.

Bij het ontwerpen, analyseren en managen van allianties onderscheiden wij zestien bouwstenen. Er zijn harde bouwstenen zoals scope en exclusiviteit van de alliantie of financiële afspraken. Maar ook zachte bouwstenen zoals cultuur, persoonlijke relaties of vertrouwen. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen harde en zachte bouwstenen. Het ontwerpen van de samenwerking is in eerste instantie een intern proces met een multidisciplinair team. De organisatie heeft kennis van de inhoud en , AlliantiePartners zorgt voor de begeleiding en kritische vragen. De uitkomst vormt de basis voor stap 2; het zoeken van de juiste partner.