Alliantiestrategie

Alliantiestrategie

Het aangaan van allianties is een strategisch vraagstuk. In feite is het een sourcingsvraagstuk; doe ik het zelf, koop ik het in of ga ik een partnership aan? Make, Buy or Ally. Vanzelfsprekend is het aangaan van een samenwerking in eerste instantie gericht op het bereiken van je eigen doelstellingen. Naarmate het slagen van een alliantie belangrijker wordt voor het halen van je eigen doelen, worden allianties ook steeds meer strategisch. Het is in deze gevallen dan ook noodzakelijk om een alliantiestrategie te ontwikkelen. Wij ontwikkelen dit samen met een multidisciplinair team van jouw organisatie en zorgen voor borging binnen de organisatie.