Ervaren

Ervaren

Je kunt veel lezen over het onderwerp alliantiemanagement, je kunt er veel over leren: uiteindelijk begrijp je het pas, wanneer je in de praktijk hebt ervaren wat alliantiemanagement inhoudt.

Ook ervaring met allianties is één van de zeven succesfactoren. Bovendien gaat het erom of de organisatie “alliantievaardig” is. Het ontwikkelen van alliantievaardigheden is dan ook een combinatie van kennis, ervaring en gebruik van de juiste methodieken. Om dit vervolgens te borgen binnen de organisatie. Gedurende onze adviestrajecten brengen wij naast onze kennis en ervaring een groot aantal ondersteunende tools in, om de organisatie succesvol te maken. Onze adviezen en ondersteuning richt zich onder meer op

• De alliantiestrategie;
• Het ontwikkelen en inrichten van fasering bij allianties;
• Het ontwikkelen van een specifieke alliantie;
• Het begeleiden van evaluatietrajecten.