MoneyView

Ervaringen MoneyView

Je hebt een samenwerking waar niets op aan te merken valt. Beide partijen zijn tevreden. Toch heb je het idee dat er veel meer uit te halen valt. Pepijn van Kleef, directeur van MoneyView, schakelde eerder dit jaar de hulp in van AlliantiePartners. ‘Kern van een succesvol partnership is structurele evaluatie. Dat doen wij nu sinds het traject met Wim Witteveen. En met succes.’

Meer dan tien jaar geleden startte de samenwerking van het onafhankelijke MoneyView, dat sinds 1993 informatie verzamelt over financiële producten en deze transparant en onderling vergelijkbaar maakt. De combinatie leverde al die jaren voldoende op, zowel voor de partnersorganisatie als voor MoneyView. Van Kleef: ‘Natuurlijk waren er in die periode bepaalde patronen ingeslepen. Wij wilden bewust dat AlliantiePartners daar eens kritisch naar ging kijken.’

Het eerste wat Wim Witteveen, oprichter van AlliantiePartners deed, was het bespreken van de verwachtingen, met beide ondernemingen afzonderlijk. Op basis daarvan vond een kick off plaats waaraan een beperkte groep medewerkers deelnam. Ook de twee vervolgsessies, waarin onder meer aandacht werd besteed aan de scope en de individuele én gezamenlijke ambities, bleken nuttig. ‘Het was heel verhelderend met elkaar te formuleren waarom je ook weer samenwerkt. Wat willen we eruit halen? Dat is de vraag waarmee alles begint.’

Eigenlijk zo simpel

Wat volgens de directeur van MoneyView in het bijzonder krachtig is in de aanpak van AlliantiePartners, is het stappenplan dat je nauwgezet naar concrete afspraken leidt. AlliantiePartners ontwikkelde het stappenplan als onderdeel van de gerichte aanpak om samenwerkingsverbanden professioneel te kunnen managen. ‘Je denkt op deze manier na over de inrichting van je samenwerking. Door de stappen te volgen, word je gedwongen afspraken met elkaar te maken. Dit voorkomt dat je blijft hangen in beleefdheden.’

In deze context speelt ook het communicatieprotocol dat samenwerkingspartners opstellen een belangrijke rol. Daarin wordt benoemd wat goed gaat en welke elementen voor verbetering vatbaar zijn. En dat niet eens per jaar, maar elk kwartaal weer. Van Kleef was verrast dat de aanpak zo goed werkte. ‘Het klinkt zo voor de hand liggend allemaal. Maar als je midden in een alliantie zit en de zaken gaan op zich goed, sta je niet meer overal bij stil. Maar nu we dit traject hebben doorlopen, vraag ik me af: “Waarom hebben we dit niet eerder gedaan?” Ik was verrast dat het eigenlijk zo simpel is.’