Masterclass Creëer meer synergie in je partnership

Masterclass Creëer meer synergie in je partnership

Je werkt samen met een andere organisatie. De afspraken zijn gemaakt, de contracten gesloten. Het doel van de samenwerking kan divers zijn. Innovatie, kennisdeling, uitbesteding of nog anders zoals het vergroten van klantwaarde. Nu moet het gaan werken. Maar succes komt niet vanzelf. Daar zijn alliantievaardigheden voor nodig. Zowel binnen je eigen organisatie als bij je partner. Het starten van een alliantie is stap één; het langdurig succesvol laten verlopen van een alliantie is nog iets anders. Dit vraagt om een samenwerkingsmentaliteit, managementvolwassenheid en lerend vermogen. Cultuurverschillen wordt als belangrijkste faalfactor genoemd bij allianties. Het is daarom cruciaal om inzicht te hebben in elkaars organisaties. Het gaat erom wat er in de bovenstroom en in de onderstroom binnen organisaties gebeurt. De zogenaamde “zachte factoren” bij samenwerken zijn van groot belang. Bovendien dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Over deze aspecten en meer gaat de masterclass Creëer meer synergie in je partnership.

 Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Alliantiemanagement binnen de organisatie
  • Alliantievaardigheden en harde en zachte factoren bij samenwerken
  • Boven- en onderstroom binnen organisaties
  • Je verantwoordelijkheid nemen en lerend vermogen.


Voor wie?
Voor iedereen die zich bezighoudt met (het managen van) samenwerken: beleidsadviseurs, business development managers, innovatiemanagers, demand- of supply managers, salesmanagers, alliantiemanagers, partnership managers, strategiemanagers en productmanagers.