Onderhouden

Onderhouden

Je bent onderweg; de alliantie is gesloten, de doelstellingen zijn gesteld en nu is het zaak het aan de gang te krijgen. Door de gevolgde fasering heb je een mooie start gemaakt. Nu moet de alliantie gemanaged worden. Dit betekent dat moet blijken of je elkaar voldoende begrijpt, hoe verloopt de afstemming en kun je elkaar snel genoeg vinden. En hoe is de resultaatontwikkeling, financieel of anderszins? Het sluiten van een alliantie is stap één, het succesvol houden van een alliantie is nog een tweede. Want tegenslagen zijn er altijd. Of misschien verandert je eigen strategie of die van je partner waardoor de alliantie ineens in een ander daglicht komt te staan.

Kortom, het managen van allianties vergt kennis, aandacht en een objectieve blik. Veel organisaties hebben om deze reden bij ons een abonnement met daarin een strippenkaart aan beschikbare uren. Een dergelijk abonnement garandeert continue toegang tot kennis, directe beschikbaarheid bij calamiteiten en het periodiek doornemen van de verschillende allianties. Bovendien is het begeleiden van evaluatieproces vaak een van de onderdelen. Objectief, indringend en alle belangrijke zaken komen op tafel. Een dergelijk abonnement is altijd afgestemd op je eigen organisatie. Voor informatie over deze continue en snelle beschikbaarheid, neem contact met ons op.