Privacy Statement

Privacy Statement

Indien je gebruik maakt van de website van AlliantiePartners is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jouzelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van jezelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden vrijwillig aan AlliantiePartners verstrekt.

AlliantiePartners verzamelt niet meer persoonsgegevens van je dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoeld, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om je een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens meebrengen.

Het verstrekken van je persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid je een aantal voordelen te bieden. Het is zo gemakkelijker om:
* specifieke informatie te ontvangen
* deel te nemen aan prijsvragen en competitie
* persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die relevant voor je zijn
* op termijn tijd te besparen door je voorkeuren op te slaan
* op internet producten van ons te kopen

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze diensten verder te ontwikkelen en onze klantenservice en websites te verbeteren.