Programma

Programma

Het programma van de leergang Alliantiemanagement beslaat een periode van vijf maanden waarin je onder meer aan de slag gaat met je eigen praktijkcase. Onderstaand programma is onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden.

Binnen deze periode zijn er in totaal vijf cursusdagen. Tijdens iedere cursusdag wordt direct de vertaling gemaakt van de theorie naar de eigen praktijk. Ook zijn er sparringsessies met de andere deelnemers en de docenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

Dag 1 Dorine van Basten MBA en Wim Witteveen MM
Blok 1 Introductie eigen case door een korte pitch.
Make, Buy or Ally; voor- en nadelen van allianties
Blok 2 Werkgroepen: toetsing en vaststellen case
Blok 3 Individuele vertaling naar eigen case inclusief acties

Dag 2 Prof dr. Toni Sfirtsis en Wim Witteveen MM
Blok 1 Alliantiestrategie en fasering en innovatie
Blok 2 Werkgroepen: toetsing van de gemaakte alliantieontwerpen
Blok 3 Individuele vertaling naar eigen case inclusief acties

Dag 3 Dr. ing. Jacques Reijniers MBA en Wim Witteveen MM
Blok 1 Partnerselectie en onderhandeling; inkoopmanagement versus alliantiemanagement
Blok 2 Werkgroepen: toetsen alliantiestrategieën
Blok 3 Individuele vertaling naar eigen case inclusief actie

Dag 4 Drs. Peter de Roode en Wim Witteveen MM
Blok 1 Managen van allianties en evaluaties van allianties
Blok 2 Werkgroepen: vaststellen wat binnen de eigen organisatie aanwezig/vereist is
Blok 3 Individuele vertaling naar eigen case inclusief actie

Dag 5 Prof dr. Toni Sfirtsis en Wim Witteveen MM
Blok 1 Persoonlijke vertaling in actieplan en strategie
Presentatie van behaalde resultaten aan jury en deelnemers
Blok 2 Uitreiken Certificaat AlliantieManager